Bắc Giang: Tăng cường quản lý chất lượng giống cây mắc ca

KTNT Mới đây, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang có Công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng giống cây mắc ca và cung cấp thông tin về thực trạng, tiềm năng phát triển mắc ca.

 Bắc Giang yêu cầu quản lý chất lượng giống cây mắc ca.

 

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây mắc ca; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp không trồng cây giống thực sinh (cây gieo từ hạt) và các giống chưa được công nhận. Chỉ trồng cây giống được nhân bằng phương pháp vô tính (cây ghép) từ các dòng có năng suất, chất lượng cao đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận.

Cùng với đó, công bố công khai những cơ sở sản xuất, cung cấp giống cây mắc ca đảm bảo chất lượng trên địa bàn; đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sản xuất, cung ứng giống cây mắc ca không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái quả và sơ chế hạt cây mắc ca theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch quả và sơ chế hạt cây mắc ca. Đồng thời, khuyến cáo phát triển cây mắc ca trong vùng đã trồng khảo nghiệm, thử nghiệm thành công và những nơi có điều kiện tương tự, gắn với các cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Thống kê hiện trạng diện tích cây mắc ca đã trồng trên địa bàn tỉnh đến nay và ước sản lượng hạt năm 2021; tình hình chế biến, tiêu thụ và hiệu quả kinh tế trồng cây mắc ca.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan xác định tiềm năng về đất đai và kế hoạch phát triển cây mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của địa phương.

Trong đó, tập trung xác định diện tích trồng thuần tập trung trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp; diện tích trồng xen với cây nông nghiệp, cây dược liệu trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp; triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển các cơ sở chế biến mắc ca trên địa bàn, các loại sản phẩm hàng hóa từ mắc ca.

Bắc Giang nổi tiếng với quả vải thiều, thủ phủ của nhiều loại cây ăn quả có múi. Tuy nhiên, với mắc ca thì đây là loại cây mới. Do vậy, bên cạnh quản lý chặt chất lượng giống, Bắc Giang đang thống kê diện tích đã trồng, sản lượng hạt, tình hình chế biến, tiêu thụ từ đó có kế hoạch phát triển cho phù hợp. 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn