Đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế sẽ trồng 745ha sen

KTNT Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ thực hiện việc mở rộng diện tích trồng mới cây sen, đến năm 2025 ổn định diện tích đạt 745ha; năng suất bình quân 18-20 tạ hạt/ha, sản lượng khoảng 1.200-1.400 tấn hạt/năm.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc phát triển trồng sen giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, tỉnh này sẽ thực hiện việc mở rộng diện tích trồng mới cây sen, đến năm 2025 ổn định diện tích đạt 745ha, trong đó sen cao sản lấy hạt khoảng 85-90% diện tích, sen địa phương (sen Huế) từ 10-15% diện tích; năng suất bình quân 18-20 tạ/ha, sản lượng ước đạt khoảng 1.200-1.400 tấn hạt/năm.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ thực hiện việc mở rộng diện tích trồng mới cây Sen ổn định diện tích đạt 745ha vào năm 2025.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ thực hiện việc mở rộng diện tích trồng mới cây Sen ổn định diện tích đạt 745ha vào năm 2025.

 

Giống sen đưa vào trồng trên địa bàn tỉnh chủ yếu là giống sen truyền thống của Huế (sen trắng Tịnh Tâm) và sen hồng cao sản, trồng để lấy hạt, bông. Giống sen Huế ngoài vẻ đẹp quyến rũ, hạt sen có phần xốp hơn sen Bắc, sen Nam và đặc biệt hạt sen có hương vị và không chát.

Ước tính, đầu tư cho 01 ha sen trồng mới tính trung bình khoảng 65 triệu đồng (kể cả chi phí lao động). Hiệu quả kinh tế trung bình cho 01 ha với năng suất bình quân 15 tạ/ha: giá bán tùy theo từng vùng, bình quân tại nhà vào thời điểm giữa vụ khoảng 45.000-50.000 đồng/kg (hạt tươi chưa bóc vỏ), cuối vụ có thể lên đến 50.000-55.000 đồng/kg. Doanh thu bình quân khoảng 65-70 triệu đồng/ha.

Để thực hiện được kế hoạch trên, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đưa ra 06 giải pháp cơ bản gồm: Giải pháp về kỹ thuật, giống; Giải pháp về đất đai, tổ chức sản xuất; Giải pháp về thông tin tuyên truyền và khuyến nông; Giải pháp về mở rộng thị trường tiêu thụ; Giải pháp về cơ chế, chính sách; Kinh phí thực hiện kế hoạch.

Được biết, kế hoạch trên nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, trên cơ sở phát huy lợi thế giá trị của cây sen trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạo sự dịch chuyển mang tính bền vững từ phương thức sản xuất cũ sang phương thức sản xuất mới theo chuỗi giá trị, góp phần bảo vệ nguồn gen, kết hợp du lịch sinh thái và ẩm thực của Huế, nâng cao thu nhập cho nông dân.

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn