Ký kết thực hiện mục tiêu 15.000 HTX nông nghiệp hiệu quả

KTNT Sáng nay (12/4), Bộ Nông nghiệp và PTNT - Hội Nông dân Việt Nam – Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp về thực hiện mục tiêu 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020.

Hợp tác xã có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định cùng các thành tố khác để đưa nền nông nghiệp Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới.

Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường, tại Hội nghị “Triển khai chương trình phối hợp thực hiện mục tiêu 15.000 hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả” giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Hội Nông dân Việt Nam – Liên minh Hợp tác xã Việt Nam”.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, để khắc phục những hạn chế về sản xuất nông nghiệp manh mún, thích ứng biến đối khí hậu và hội nhập, phải đổi mới phương thức trong phát triển hợp tác xã (HTX). Quan trọng nhất là phải tổ chức lại sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mới không chỉ là góp tư liệu sản xuất mà các thành viên trong hợp tác xã phải liên kết với nhau trong sản xuất. 

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã có Nghị quyết liên tịch số 9750/2016/NQLT-BNN-LMHTXVN về việc tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở Nghị quyết này, cả nước đã có 39 tỉnh ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Liên minh Hợp tác xã các tỉnh; 15 tỉnh đang trình UBND phê duyệt chương trình phối hợp.

hop-tac-xa.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

Theo ông Lê Đức Thịnh, Phó cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ Nông nghiệp và PTNT), qua hơn 1 năm triển khai, hai bên đã phối hợp tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý của các HTX, cộng tác viên khuyến nông. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh trong HTX, kết nối doanh nghiệp – HTX liên kết, xây dựng các chuỗi cửa hàng cung ứng thực phẩm an toàn… 

Hai bên đã phối hợp xây dựng các chuỗi cửa hàng cung ứng thực phẩm an toàn. Đó là Liên hiệp Hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn (UCA) thí điểm việc hỗ trợ củng cố, nâng cao năng lực cho hợp tác xã tham gia phát triển chuỗi nông sản an toàn Việt Nam. Điển hình là xây dựng thí điểm mô hình Trung tâm kết nối sản xuất với tiêu thụ, xuất khẩu nông sản thực phẩm an toàn Việt Nam theo vùng, tiến tới tổ chức thành hệ thông liên kết trong toàn quốc.

Cùng với đó, triển khai phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực quy mô lớn, có sức lan tỏa như lúa gạo, trái cây, hạt tiêu, điều… Ngoài ra, lựa chọn các hợp tác xã ngành hàng chủ lực ở các địa phương để triển khai như: mía đường, lúa gạo, rau ở một số địa phương đại diện cho các vùng miền.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã ký kết Nghị quyết liên tịch số 08/NQLT/HND-BNN ngày 8/3/2013 về hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012- 2020”.

Trong 6 năm triển khai, các cấp hội đã chủ động và phối hợp tổ chức được gần 240.600 cuộc tuyên truyền cho hơn 12 triệu lượt hội viên, nông dân; gần 14.700 lớp tập huấn cho 734. 600 lượt hội viên, nông dân là cán bộ, thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã. Hai bên cũng phối hợp đào tạo dạy nghề cho 362.000 lao động nông thôn; hỗ trợ nguồn vốn qua nguồn quỹ hỗ trợ của hội và từ chương trình phối hợp với ngân hàng với trên 102.500 tỷ đồng. Hội cũng trực tiếp vận động, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn hội viên xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, vùng miền.

htx_txek.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet.vn)
 

Trên cơ sở thực hiện các nghị quyết liên tịch trên, tại Hội nghị, Bộ Nông nghiệp và PTNT – Hội Nông dân Việt Nam – Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp về thực hiện mục tiêu 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Theo đó, các bên tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của khoảng 4.400 HTX nông nghiệp có hiệu quả của năm 2017; trong đó có 1.500 HTX ứng dụng công nghệ. Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX chưa hiệu quả để có trên 5.400 hợp tác xã hoạt động hiệu quả (trong tổng số gần 7.200 HTX nông nghiệp yếu kém hiện nay). Thành lập mới và tạo điều kiện cho 5.200 HTX hoạt động có hiệu quả. Xây dựng các mô hình điểm về liên hiệp HTX , để có trên 50 liên hiệp HTX hoạt động có hiệu quả. Cùng với đó là giải thể dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hầu hết các hợp tác xã đều nhận thức được muốn phát triển là phải phát triển theo chuỗi giá trị. Để chương trình thành công chắc chắn phải có sự hỗ trợ của nhà nước. Cần có cú hích về chính sách, thời gian qua mới chỉ có hai chính sách chính là đào tạo cán bộ và nguồn vốn từ các quỹ. Đây được coi là nguồn vốn “mồi” làm đòn bẩy để huy động nguồn vốn từ chính hợp tác xã và thị trường, đó là: đào tạo, tư vấn, thương mại… Bên cạnh đó là sự phối kết hợp giữa các đơn vị từ Trung ương đến địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho rằng, việc ký kết này chỉ là nguyên tắc chung. Sự chuyển nhận thức, quyết tâm, ý thức trách nhiệm, cùng hành động là yếu tố quan trọng nhất. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu, việc phát triển hợp tác xã không chỉ có trên lúa, cà phê, mía đường… mà phải dựa trên 3 trục sản phẩm: chủ lực quốc gia, cấp tỉnh/thành phố và đặc sản làng/xã .

“Nơi nào có sản xuất hàng hóa là phải có hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp. Bám vào từng vùng, địa phương sản xuất để xây dựng, phát triển hợp tác xã”, Bộ trưởng nhấn mạnh./.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính đến hết tháng 12/2017, cả nước có 30 Liên hiệp HTX và 11.688 HTX nông nghiệp, tăng 962 HTX so với thời điểm năm 2016. Trong giai đoạn 2012-2017, đã thành lập mới được 3.881 HTX nông nghiệp, trong đó có 308 HTX nông nghiệp áp dụng công nghệ cao. Thu nhập của hộ thành viên hợp tác xã được thành lập mới tăng bình quân từ 1,3 - 1,5 lần, đạt 3,5 triệu đồng/tháng, một số HTX có doanh thu mỗi năm đạt hàng trăm tỷ đồng góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.…

Thanh Tâm

Ý kiến của bạn