Lâm Đồng: Thúc đẩy giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới vùng DTTS

KTNT Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trung bình mỗi năm, địa phương này miễn giảm học phí cho gần 3.000 học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 1.300 lao động là đồng bào DTTS, trong đó có trình độ cao đẳng, nghề ngắn hạn…

Công tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức người DTTS cũng luôn được quan tâm đẩy mạnh để các cán bộ này hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân vùng đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo.
 
Tỉnh Lâm Đồng có 66 xã và 468 thôn, hiện có gần 1,3 triệu dân, với 43 dân tộc sinh sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 24,1% (66.536 hộ với 309.636 nhân khẩu, riêng các dân tộc gốc Tây Nguyên chiếm khoảng 17% dân số). Tỷ lệ hộ nghèo ở các vùng DTTS trước đây rất cao. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây nhờ được bố trí đất sản xuất, vận động học nghề nên đời sống vật chất, tinh thần của người DTTS tại địa phương được cải thiện, cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa từng bước được đầu tư, sản xuất có bước phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng DTTS hàng năm giảm bình quân từ 5-7%. 
 
Theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi đến năm 2020 được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại quyết định số 2117/QĐ-UBND thì những năm qua, Lâm Đồng đã hỗ trợ đất ở cho gần 2.000 hộ DTTS; giải quyết đất sản xuất cho 2.463 hộ; giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho trên 1.500hộ. Cùng với hỗ trợ bố trí đất ở, đất sản xuất, tỉnh Lâm Đồng còn đầu tư trên 6.400 giếng đào, hơn 1.100 bể chứa nước… ở vùng đồng bào DTTS.
img_8374.JPG

Chính sách hỗ trợ đất sản xuất và dạy nghề chính là đòn bẩy để thúc đẩy địa phương phát triển

Chính sách hỗ trợ đất sản xuất và dạy nghề chính là đòn bẩy để thúc đẩy địa phương phát triển. Thực hiện chủ trương của tỉnh Lâm Đồng, huyện Bảo Lâm đã bố trí 10ha đất trống cho 21 hộ dân xã Lộc Bắc; bố trí 24,3ha đất đã chuyển đổi từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp cho 176 hộ đang canh tác trên đất xấu ở xã Lộc Bảo; bố trí 6,5ha diện tích đất đã khai thác trắng từ rừng trồng để bố trí cho 41 hộ ở xã B’Lá… Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều gương sáng thoát nghèo, làm giàu là người DTTS.

Ông Ka Hậu (người Cơ Ho) và hàng chục hộ đồng bào DTTS ở xã B’Lá (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) vui mừng chia sẻ: Được Nhà nước hỗ trợ bố trí đất sản xuất, ai cũng một lòng phấn đấu vươn lên làm giàu cho gia đình và xây dựng nông thôn mới. Những rẫy chè bạt ngàn đã hình thành, chẳng mấy chốc xã sẽ không còn người nghèo nữa.
 
Còn ông K’Nham thì bộc bạch: 4 đứa con tôi được Nhà nước hỗ trợ cho học nghề trồng chè VietGap, trồng bơ VietGap. Đi học nghề được miễn phí hết, khi về thực hành còn có cán bộ đến tận ruộng chỉ cho, sản phẩm làm ra đến đâu có người đến thu mua đến đó. Năm 2018 này, không riêng gì gia đình tôi mà hàng loạt hộ khác đều thoát nghèo rồi. Có đất, lại có nghề nữa thì an tâm làm ăn, xây dựng đời sống văn hóa mới thôi./.

Quốc Hùng - My Nga

Ý kiến của bạn