Nâng cao năng lực thông quan xuất khẩu vải thiều qua cửa khẩu Tân Thanh

KTNT Ngày 14/6, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nâng cao năng lực thông quan xuất khẩu vải thiều qua cửa khẩu Tân Thanh.

xe-cho-vai-quacua-khau-tan-th-5110-5675-1622694280.jpg
 Tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao năng lực thông quan xuất khẩu vải thiều qua cửa khẩu Tân Thanh.

 

Tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian gần đây, vải thiều các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và các mặt hàng nông sản khác như: Thanh Long, Mít, Xoài,... của một số tỉnh đã bước vào thu hoạch chính vụ; để phục vụ nhu cầu Tết Đoan ngọ của phía Trung Quốc, các thương nhân đã tăng số lượng vải thiều lên cửa khẩu Tân Thanh để xuất khẩu. Bình quân một ngày vận chuyển lên cửa khẩu khoảng trên dưới 200 xe trong khi năng lực thông quan tại cửa khẩu này có hạn (xuất khẩu được khoảng 200 xe/ngày, trong đó vải thiều xuất khẩu được khoảng 90 xe/ngày) dẫn đến lượng xe tồn ở cửa khẩu Tân Thanh luôn ở mức cao, gây nguy cơ thiệt hại kinh tế cho các thương nhân.

Để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa nói chung và vải thiều nói riêng qua cửa khẩu Tân Thanh, bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, Sở Công Thương có nhiệm vụ cập nhật tình hình thông quan hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh để cung cấp thông tin cho Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đề nghị phối hợp thực hiện các nội dung như: Tuyên truyền các hộ nông dân, thương nhân kinh doanh xuất khẩu vải thiều điều tiết hợp lý lượng hàng lên cửa khẩu; chỉ đạo thu hoạch, đóng hộp đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nhập khẩu của phía Trung Quốc…

Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách theo dõi tình hình xuất nhập khẩu cửa khẩu hàng ngày để phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết xuất khẩu vải thiều của tỉnh Bắc Giang; cùng kiến nghị với Thị Bằng Tường, Quảng Tây - Trung Quốc phối hợp nâng cao năng lực thông quan vải thiều tại cửa khẩu.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu thực hiện điều tiết hàng hóa xuất khẩu đảm bảo hợp lý và bình đẳng; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt; tổ chức quản lý, vận hành Đội lái xe chuyên trách vừa đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, vừa tạo thuận lợi cho thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá và an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu.

 

.jpg

Mỗi ngày có khoảng 90 xe vải thiều được xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh.

 

Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng phối hợp thực hiện tốt việc điều tiết phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa, nhất là mặt hàng vải thiều, phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động của Đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu.

Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên phối hợp quản lý, vận hành tốt Đội lái xe chuyên trách; đồng thời rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khu sinh hoạt tập trung của Đội lái xe chuyên trách để trang bị đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của các lái xe.

Các đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu chủ động trao đổi, phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời duy trì thường xuyên cơ chế trao đổi thông tin, hội đàm với các cơ quan chức năng cùng cấp phía Thị Bằng Tường, Quảng Tây - Trung Quốc để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thông quan hàng hóa nói chung và vải thiều xuất khẩu nói riêng thuộc lĩnh vực phụ trách.

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn