Những tín hiệu tích cực của kinh tế - xã hội TP. Lào Cai

KTNT Quý I/2021 tình hình phát triển KT - XH của thành phố Lào Cai (Lào Cai) có nhiều tín hiệu đáng mừng: Thu ngân sách đảm bảo tiến độ, sản xuất nông lâm nghiệp đúng thời vụ; chương trình XD NTM đã hoàn thành theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Ông Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND TP. Lào Cai cho biết: “Mặc dù chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch COVID 19, nhưng ngay từ quý I, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế của thành phố đã đạt kế hoạch đề ra như: Thu NSNN ước đạt 941,146 tỷ đồng; bằng 26% kế hoạch tỉnh và 25% kế hoạch  thành phố. Thu ngân sách địa phương ước đạt 280,869 tỷ đồng; bằng 29% kế hoạch tỉnh và 25% thành phố giao; chi ngân sách địa phương ước đạt 210,090 tỷ đồng; bằng 25% kế hoạch tỉnh giao; bằng 21% kế hoach thành phố.

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 4.337 tỷ đồng đạt 20,1% KH năm. Tình hình thị trường giá cả bình ổn. Tổng giá trị sản xuất TTCN ước đạt 356 tỷ đồng GHH (GSS đạt 232,6tỷ đồng) đạt 14,3% kế hoạch năm. Đặc biệt, lượng khách du lịch đến thành phố Lào Cai trong quý I cũng ước đạt 547.450 lượt người, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2020”.

 

img_9178.JPG

Lãnh đạo thành phố Lào Cai vinh dự đón bằng đạt chuẩn NTM.

 

Thành phố đã thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị, quản lý hạ tầng, xây dựng và ATGT trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Hiện, đang tập trung vào Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 28/10/2020 về phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị đạt tiêu chí đô thị loại I, giai đoạn 2020-2025; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 26/10/2020 của Thành ủy Lào Cai về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, giai đoạn 2020-2025.

Tập trung thực hiện XDCB, tổng kế hoạch vốn được giao 332,280 tỷ đồng (nguồn tỉnh giao 51,573 tỷ đồng, nguồn ngân sách thành phố 280,707 tỷ đồng. Nhóm các công trình thực hiện dự án bao gồm 366 công trình, số công trình hoàn thành 209, công trình chuyển tiếp 75, công trình khởi công mới 82. Khối lượng thực hiện trong quý I đạt 47,843 tỷ đồng; bằng 14% so với kế hoạch.

Giá trị giải ngân đạt 66,657 tỷ đồng bằng 20% kế hoạch. Quản lý chặt chẽ đất đai, khoáng sản xây dựng. Cấp mới 214 GCNQSDĐ, lũy kế 214 GCN. Thông báo thu hồi đất 111 hộ thuộc các công trình, dự án. Trong Quý I đã phê duyệt dự toán BT-HT và TĐC 11 lượt công trình, tổng số hộ phải thẩm định 57 hộ, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 11.561.177.846 đồng.

 

img_9162.jpg
Thành phố có nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt OCOP 3-4 sao

Đến nay, người dân trên địa bàn đã thu hoạch xong 100% diện tích các cây trồng vụ đông (600ha). Gieo trồng diện tích lúa xuân; gieo trồng cây ngô vụ xuân trên chân ruộng 01 vụ vùng cao. Chăn nuôi phát triển ổn định; việc phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc; công tác bảo vệ rừng và PCCCR đang được tiếp tục triển khai.

Trong Quý I, Thành phố cũng đã khám chữa bệnh cho 69.327 lượt người, lũy kế 217.170 lượt, đạt 32% kế hoạch. Thực hiện kịp thời và đúng quy định các chế độ chính sách người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội; thành lập các đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán 2021 (tổng tặng 349 xuất quà, trị giá 3.085.680.000 đồng); triển khai phương án đảm bảo công tác an sinh xã hội, cứu trợ đột xuất, kịp thời trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán 2021.

 

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn