Quảng Ngãi: Vụ Hè Thu 2021 cho lúa đại trà trổ từ 15-31/7

KTNT Theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, vụ Hè Thu 2021, các địa phương cần bố trí lịch thời vụ gắn với cơ cấu giống lúa trung, ngắn ngày tùy vào điều kiện cụ thể từng vùng, cho lúa đại trà trổ từ 15/7 đến trước 31/7, thu hoạch dứt điểm trước 31/8.

Căn cứ thời điểm lúa trổ để xác định khung lịch thời vụ gieo sạ lúa đại trà cho phù hợp; không gieo sạ sớm, hoặc muộn quá nguy cơ gặp điều kiện thời tiết bất lợi ở giai đoạn lúa trổ, chín và thu hoạch.
 
Căn cứ thời điểm lúa trổ để xác định khung lịch thời vụ gieo sạ lúa đại trà cho phù hợp
Căn cứ thời điểm lúa trổ để xác định khung lịch thời vụ gieo sạ lúa đại trà cho phù hợp

 

Cụ thể, đối với các địa phương sử dụng nước tưới từ các hồ chứa và từ hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham - kênh chính Bắc: Bố trí lịch gieo sạ lúa bắt đầu từ ngày 15/5.
 
Đối với các địa phương sử dụng nước tưới từ hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham - kênh chính Nam: Bố trí lịch gieo sạ lúa bắt đầu từ ngày 20/5 đến 31/5, để lúa trổ từ ngày 15/7 đến 31/7, thu hoạch trước 31/8.
 
Đối với những giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 95 ngày đến dưới 100 ngày, sạ từ ngày 15/5. Giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày, sạ từ ngày 20/5 đến 31/5.
 
Các giống lúa chủ lực được khuyến cáo sử dụng cho vụ sản xuất Hè Thu gồm: Thiên Hương 6 (QNg6), ĐH 815-6, QNg128, DT45, Bắc Thịnh, Hà Phát 3, MT10. Giống bổ sung: QNg13, VNR20, ĐB6, Đài thơm 8, KĐđb, BC15, TBR1, ĐH12, HĐ34, Sơn Lâm 1.
 
DT45 – một trong những giống lúa chủ lực được khuyến cáo sử dụng cho vụ sản xuất Hè Thu
DT45 – một trong những giống lúa chủ lực được khuyến cáo sử dụng cho vụ sản xuất Hè Thu

 

Đối với giống lúa mà các công ty giống, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng với địa phương (có bảo hiểm năng suất) để triển khai mô hình trình diễn giống lúa triển vọng, sản xuất lúa chất lượng, hàng hóa, sản phẩm hữu cơ, sản xuất nông nghiệp sạch theo liên kết sản xuất tiêu thụ và hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất lúa thì được tiếp tục tổ chức sản xuất theo Hợp đồng đã ký kết.
 
Nếu sử dụng giống lúa thuần cấp nguyên chủng hoặc giống cấp xác nhận, giống lúa chất lượng cao, lượng giống gieo sạ khoảng 80kg/ha. Sử dụng giống lúa lai, thì lượng giống gieo sạ tùy thuộc vào khuyến cáo của từng giống lúa lai cụ thể, với khoảng 40kg/ha.
 
Về các giải pháp kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị trên cùng một cánh đồng liền vùng, liền thửa, các địa phương cần quan tâm chỉ đạo người sản xuất chỉ nên sử dụng 1- 2 giống lúa trong cơ cấu có cùng thời gian sinh trưởng để gieo sạ và xuống giống tập trung trong 1-2 ngày, nhằm thuận lợi trong khâu làm đất, tưới tiêu, chăm sóc, phòng trừ dịch hại, tạo được khối lượng sản phẩm đồng đều, tăng hiệu quả sản xuất.
 
Thực hiện đúng lịch thời vụ, bón phân, chăm sóc đảm bảo theo quy trình để lúa sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu được với các yếu tố bất lợi; thực hiện nghiêm túc những chỉ dẫn, khuyến cáo của ngành trồng trọt và BVTV trong việc phòng trừ sâu bệnh hại; chủ động theo dõi, diễn biến khí hậu thời tiết, nắm chắc quy luật phát sinh, phát triển của các đối tượng dịch hại; tăng cường điều tra, dự tính dự báo, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là những vùng thường xuất hiện ổ dịch để kịp thời phòng trừ, hạn chế lây lan ra diện rộng.
 
Các địa phương cần vận dụng cơ chế chính sách, đầu tư nguồn lực, tăng cường đẩy mạnh liên kết sản xuất, sản xuất theo chuỗi gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, thông qua hình thức liên kết như tổ hợp tác, hợp tác xã,… đặc biệt liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng đầu vào cho sản xuất,… để xây dựng các vùng nguyên liệu ổn định, bền vững thông qua việc xây dựng mô hình cánh đồng lớn,...
 
Áp dụng các công thức luân canh, xen canh cho phù hợp với từng vùng. Khuyến khích nông dân thi đua xây dựng nhiều cánh đồng canh tác có giá trị sau thu hoạch từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên.
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn