Bắc Giang hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả bền vững

KTNT Theo “Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021 - 2025”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang mới phê duyệt, tỉnh này sẽ dành tới gần 45 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả.

Mục tiêu nhằm phát triển vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn bền vững, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển thương hiệu, nhãn mác bao bì, truy xuất nguồn gốc.

Đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo các mã số vùng trồng gắn với tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị. Phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh 53.500 ha, trong đó có 26.875 ha sản xuất thành vùng tập trung được sản xuất 100% theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP; phát triển vùng sản xuất cây ăn quả huyện Lục Ngạn thành vùng trọng điểm cấp Quốc gia; giá trị cây ăn quả của tỉnh đạt trên 10.000 tỷ đồng, nằm trong top 3 tỉnh có giá trị cây ăn quả lớn nhất toàn quốc.

 

 Bắc Giang dành gần 45 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả bền vững.

 

Đối tượng hỗ trợ của Đề án là các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất cây ăn quả an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có quy mô diện tích mô hình sản xuất đạt từ 10 ha trở lên. Trường hợp nhiều hộ tham gia mô hình thì phải có hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc ban điều hành do UBND cấp xã thành lập.

Trong đó, tập trung vào các cây ăn quả chủ lực, tiềm năng lợi thế của tỉnh bao gồm: vải, nhãn, cam, bưởi, na, táo, ổi. Từ đó, mở rộng vùng sản xuất cây ăn quả đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, nhất là các thị trường cao cấp như: Nhật Bản, Mỹ, EU, Úc, Hàn Quốc...

Cụ thể, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí tư vấn và cấp chứng nhận GlobalGAP cho 9 vùng sản xuất cây ăn quả bao gồm: 08 vùng vải thuộc  huyện Lục Ngạn và huyện Tân Yên; 01 vùng nhãn thuộc huyện Lục Nam. Định mức hỗ trợ 140 triệu đồng/vùng.

Hỗ trợ 100% kinh phí tư vấn và cấp chứng nhận hữu cơ cho 04 mô hình sản xuất cây ăn quả đạt tiêu chuẩn hữu cơ, bao gồm: 03 mô hình vải (huyện Lục Ngạn 02 mô hình, Tân Yên 01 mô hình) và 01 mô hình bưởi tại huyện Lục Ngạn. Định mức hỗ trợ cấp chứng nhận 180 triệu đồng/mô hình.

Hỗ trợ phân bón hữu cơ, vi sinh cho 04 mô hình sản xuất cây ăn quả đạt tiêu chuẩn hữu cơ, thời gian hỗ trợ trong 03 năm. Trong đó, năm thứ nhất hỗ trợ 50%; năm thứ hai hỗ trợ 30%; năm thứ ba hỗ trợ 20% chi phí mua phân bón hữu cơ, vi sinh.

 

201
 Đến năm 2025, giá trị cây ăn quả của tỉnh Bắc Giang đạt trên 10.000 tỷ đồng, nằm trong top 03 tỉnh có giá trị cây ăn quả lớn nhất toàn quốc.

 

Ngoài ra, UBND tỉnh còn hỗ trợ cấp mới mã số, số hóa vùng trồng; hỗ trợ sơ chế, bảo quản sản phẩm; hỗ trợ xây dựng cơ sở xông hơi khử trùng phục vụ xuất khẩu; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; thiết kế mới hoặc nâng cấp mẫu bao bì, nhãn mác và sản xuất bao bì, nhãn mác sản phẩm; hỗ trợ tập huấn sản xuất theo quy trình VietGAP cho các vùng sản xuất tập trung; hỗ trợ sử dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật…

Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ đề án gần 45 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương và kinh phí đối ứng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với UBND các huyện, TP và các sở liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án này; UBND các huyện phổ biến, tuyên tuyền các chủ trương, nội dung hỗ trợ của Đề án để các tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết tham gia thực hiện.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn