Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Phát huy nội lực vững bước phát triển

KTNT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận với sứ mệnh góp phần ổn định sự an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính - ngân hàng quốc gia thông qua hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

bh.jpg
Người dân gửi tiền tại VietinBank. Ảnh: BTB

 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là tổ chức BHTG duy nhất tại Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg ngày 9/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận với sứ mệnh góp phần ổn định sự an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính - ngân hàng quốc gia thông qua hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, như: Cấp và thu hồi chứng nhận BHTG; tính và thu phí; chi trả tiền gửi bảo hiểm; theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về BHTG; phối hợp cung cấp thông tin với Ngân hàng Nhà nước trong công tác giám sát từ xa các tổ chức tham gia BHTG, v.v.

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN), sự hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan chức năng, Bộ, Ban, Ngành, BHTGVN đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng của một tổ chức tài chính nhà nước không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện các chính sách bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Tới nay, BHTGVN đã xây dựng được một bộ máy hoạt động hiệu quả, gồm Trụ sở chính và 08 chi nhánh tại các địa bàn trọng điểm trên cả nước, với đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ, được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và có đạo đức nghề nghiệp. 

Tính đến thời điểm hiện tại, tham gia BHTG tại BHTGVN có 1.282 tổ chức tín dụng, bao gồm: 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 Ngân hàng Hợp tác xã, 1.182 qũy tín dụng nhân dân và 04 tổ chức tài chính vi mô. Tổng giá trị tiền gửi của người gửi tiền đang được BHTGVN bảo vệ là hơn 5,7 triệu tỷ đồng.

BHTGVN tiến hành giám sát thường xuyên, liên tục và thực hiện kiểm tra định kỳ đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, trong đó tập trung vào các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém; tham gia trực tiếp hoặc phối hợp với NHNNVN Chi nhánh Tỉnh, Thành phố trong việc xây dựng phương án xử lý các QTDND yếu kém. Đồng thời, BHTGVN đã có những đóng góp tích cực trong việc theo dõi, kiểm tra chuyên sâu và đề xuất phương án xử lý đối với các QTDND yếu kém với vai trò và nhiệm vụ mới được giao theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng (2017).

BHTGVN đã thực hiện tốt công tác quản lý thu phí bảo hiểm tiền gửi, đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đảm bảo an toàn và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực tài chính để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ nguồn vốn được cấp ban đầu khá khiêm tốn, tính đến 31/8/2020 tổng tài sản của BHTGVN đạt hơn 67 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ đã tăng lên 5 nghìn tỷ đồng, Quỹ Dự phòng nghiệp vụ đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn tự tích lũy. Đây được cho là nguồn lực quan trọng giúp BHTGVN luônsẵn sàng chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền khi cần thiết cũng như có thể tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD thông qua các hoạt động hỗ trợ tài chính.

Công tác thông tin tuyên truyền chính sách BHTG được tích cực triển khai theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, mở rộng kênh truyền thông đến các vùng sâu, vùng xa, tạo sự an tâm, tin tưởng của người gửi tiền đối với hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ BHTG, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin cũng được chú trọng. Đội ngũ cán bộ chuyên môn được đào tạo chuyên nghiệp, môi trường làm việc tích cực, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trên cơ sở hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, sử dụng có hiệu quả các module Dự án Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng do Ngân hàng Thế giới tài trợ, triển khai tích cực và có hiệu quả hoạt động nghiên cứu ứng dụng, tăng cường hợp tác quốc tế góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống.

Phát huy mạnh mẽ nội lực để vững bước trong giai đoạn phát triển mới, xứng đáng là công cụ hữu hiệu để thực hiện thành công nhiệm vụ chung của ngành Ngân hàng, BHTGVN quyết tâm xây dựng và thực hiện thành công Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó, Ban Lãnh đạo BHTGVN cho biết sẽ tập trung vào những nhiệm vụ sau:

Một là, tổng kết Luật Bảo hiểm tiền gửi, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG thông qua việc nghiên cứu và chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm tiền gửi, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của BHTGVN phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế; nâng cao năng lực của BHTGVN để có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Hai là, phát triển BHTGVN theo mô hình chi trả với quyền hạn mở rộng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Để đạt được mục tiêu này, BHTGVN phải tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ người lao động, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện Đề án phí bảo hiểm tiền gửi phân biệt và Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm. Tích cực nghiên cứu, tham gia đề xuất chính sách xây dựng Đề án phí bảo hiểm tiền gửi phân biệt theo rủi ro áp dụng đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để triển khai khi đủ điều kiện; triển khai Đề án điều chỉnh hạn mức bảo hiểm tiền gửi phù hợp với thực tiễn hoạt động ngân hàng, năng lực tài chính của BHTGVN và thông lệ quốc tế.

Bốn là, triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN theo quy định của pháp luật, hướng tới các chuẩn mực quốc tế: Tham gia tái cơ cấu TCTD theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cảnh báo rủi ro và xử lý các tổ chức tín dụngyếu kém, đặc biệt là các quỹ tín dụng nhân dân có vấn đề. Triển khai có hiệu quả Quy chế thông tin báo cáovề tiền gửi được bảo hiểm.Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí bảo hiểm tiền gửi theo quy định; Đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi bảo đảm nguyên tắc an toàn và phát triển vốn. Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông, mở rộng các kênh thông tin và cải tiến các sản phẩm tuyên truyền nhằm phổ biến chính sách bảo hiểm tiền gửi đến công chung ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG.

Sau hơn 21 năm xây dựng và phát triển, BHTGVN đã từng bước khẳng định vị thế trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần vào sự ổn định, phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam và đảm bảo an ninh kinh tế, tiền tệ của đất nước.

Năm 2020, BHTGVN vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng, ghi nhận những thành tựu và đóng góp của các thế hệ lãnh đạo và tập thể cán bộ, người lao động toàn hệ thống BHTGVN đã không ngừng cống hiến, nỗ lực phấn đấu trong suốt thời gian qua.

 

 

 

P.V

Ý kiến của bạn