BHTGVN cần đổi mới mô hình, tiến đến là một định chế tài chính đa năng

KTNT Đó là chỉ đạo của Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) diễn ra ngày 11/1/2020.

image001.jpg
Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho BHTGVN.

 

BHTGVN triển khai có hiệu quả các mảng nghiệp vụ

Năm 2019, dưới sự chỉ đạo sát sao của NHNN, BHTGVN đã từng bước đổi mới, triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành ngân hàng.

Theo đó, BHTGVN đã hoàn thiện Đề án Phí BHTG phân biệt, xây dựng Báo cáo đánh giá khả năng áp dụng phí BHTG phân biệt tại Việt Nam để báo cáo Thống đốc NHNN; Hoàn thành dự thảo lần 6 Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chiến lược để triển khai thực hiện ngay sau khi chiến lược được phê duyệt.

Các nghiệp vụ BHTG đã được BHTGVN triển khai có hiệu quả. Tính đến ngày 31/12/2019, có 1.282 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 Ngân hàng hợp tác xã, 1.182 QTDND và 04 tổ chức tài chính vi mô. Trong năm 2019, BHTGVN thực hiện cấp mới 01 Chứng nhận, cấp lại 03 Chứng nhận và cấp 576 bản sao Chứng nhận tham gia BHTG, thu hồi 01 Chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG. Nhìn chung công tác cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

BHTGVN đã thực hiện tốt công tác quản lý thu phí BHTG, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về việc tính và nộp phí BHTG;thực hiện miễn nộp phí BHTG theo quy định đối với một số tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt (KSĐB).

Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Tính đến 31/12/2019,tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã được đầu tư là gần 57.000 tỷ đồng, tăng gần 21% so với năm 2018. Doanh thu hoạt động đầu tư vốn đối với các khoản đầu tư đạt gần 102% kế hoạch NHNN giao.

Thực hiện giám sát 100% các tổ chức tham gia BHTG, trong đó BHTGVBN tập trung giám sát chuyên sâu để theo dõi xử lý đối với các QTDND có vấn đề; hoàn thành các báo cáo giám sát chung và giám sát chuyên sâu theo định kỳ đối với các tổ chức tham gia BHTG, kiến nghị kịp thời với NHNN các vấn đề phát sinh.

BHTGVN cũng xây dựng và triển khai Đề án tăng cường công tác kiểm tra của BHTGVN đối với tổ chức tham gia BHTG. Trong năm 2019, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 446 tổ chức tham gia BHTG (gồm: 44 NHTM, 400 QTDND, 02 tổ chức tài chính vi mô). Phối hợp với NHNN kiểm tra 15 QTDND, kiểm tra chuyên sâu 06 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, kiểm tra đột xuất, kiểm tra mở rộng 04 NHTM với 292 điểm giao dịch.

Hiện tại, BHTGVN đang bảo vệ cho khoảng 5,4 triệu tỷ đồng tiền gửi của người gửi tiền. Trong năm 2019, BHTGVN không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức tham gia BHTG. Tuy nhiên, BHTGVN đã chủ động hoàn thiện các phương án chuẩn bị chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ chi trả để luôn sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Hoạt động thông tin truyền thông được BHTGVN đẩy mạnh theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, mở rộng các kênh truyền thông với mục tiêu hướng truyền thông về sự đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng; triển khai có hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của người dân, đặc biệt là người gửi tiền tại QTDND.

BHTGVN đã thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu của Chính phủ và NHNN

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích mà BHTGVN đã đạt được trong năm 2019 và 20 năm qua, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhận định: “Toàn ngành ngân hàng, trong đó có BHTGVN có quyền tự hào về những nỗ lực vượt bậc trong năm qua đã mang lại những kết quả rất tích cực, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp cũng như các tổ chức tài chính quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. BHTGVN đã thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu của Chính phủ và NHNN nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực đảm bảo an toàn hoạt động và củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống các TCTD”.

Phó Thống đốc yêu cầu BHTGVN tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu, củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, đặc biệt là niềm tin của người gửi tiền. Theo đó, BHTGVN cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, như:

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc NHNN, hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng tiến độ các Đề án: Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; Phí BHTG phân biệt; Nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm; Triển khai tổng kết Luật BHTG.

Tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại các TCTD, trong đó có QTDND theo chỉ đạo của NHNN, đặc biệt là Chỉ thị 06 ngày 02/10/2018 của Thống đốc NHNN với việc tăng cường vai trò BHTGVN trong tham gia hỗ trợ, xử lý các QTDND yếu kém.

Trong dài hạn, Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu BHTGVN chủ động đề xuất, tham mưu với các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện cơ sở pháp lý theo hướng hoàn thiện chính sách BHTG phù hợp với thông lệ quốc tế, phấn đấu đến năm 2030, điều chỉnh hạn mức BHTG hướng tới bảo vệ toàn bộ 90-95% người gửi tiền được bảo hiểm và bổ sung thêm cơ chế để tạo điều kiện cho BHTGVN nâng cao năng lực tài chính, tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém để trình Quốc hội sửa đổi Luật BHTG trong giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN thông qua các biện pháp: Đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư; Tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2020 và lên 15.000 tỷ đồng vào năm 2030 từ nguồn tự tích lũy của BHTG; Tính và thu phí đầy đủ, đảm bảo nguồn thu từ phí BHTG; Xây dựng cơ chế tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ trong trường hợp nguồn vốn của BHTGVN tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm.

Phát triển BHTGVN theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, NHNN là cơ quan đại diện chủ sở hữu với mô hình tổ chức bộ máy hợp lý, hệ thống quản trị điều hành đồng bộ, nâng cao năng lực hoạt động, trình độ người lao động, đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua việc tăng cường tích hợp công nghệ thông tin trong hầu hết các quy trình quản trị và quản lý.

Bên cạnh đó, phải từng bước nâng tầm đổi mới mô hình, tăng cường vai trò, chức năng của BHTGVN tiến đến phải là một định chế tài chính đa năng trong các lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi, đầu tư tài chính, trực tiếp tham gia cơ cấu hệ thống TCTD, giám sát và là công cụ thực hiện an toàn hệ thống.

Thay mặt toàn hệ thống BHTGVN, Chủ tịch HĐQT BHTGVN Nguyễn Quang Huy khẳng định: BHTGVN sẽ lĩnh hội, quán triệt và triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc bằng những hành động cụ thể, thiết thực để hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

BHTGVN nhận thấy rõ trách nhiệm to lớn của mình, thấy rõ hơn nhiệm vụ phải tập trung thực hiện đối với hoạt động của tổ chức; đồng thời xác định được phương hướng cụ thể, những mục tiêu chiến lược và những giải pháp, biện pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Nhà nước và Ban lãnh đạo NHNN giao phó trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Gia Bình

Ý kiến của bạn