Độ che phủ rừng tỉnh Bắc Giang đạt 38%

KTNT Trong Quyết định công bố hiện trạng diện tích rừng tỉnh Bắc Giang năm 2020 thì tỷ lệ che phủ rừng của địa phương này đạt 38%.

 Hiện, Bắc Giang có 160.696 ha đất có rừng.

 

Theo đó, toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 160.696 ha đất có rừng, bao gồm 55.744 ha rừng tự nhiên; 92.171 ha rừng trồng và 12.781 ha rừng mới trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng.

Tỷ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh năm 2020 là 38,0%. Trong đó, huyện có độ che phủ rừng lớn nhất là Sơn Động 71,8%, đến huyện Yên Thế 44,9%, huyện Lục Ngạn 43,3% và thấp nhất là huyện Hiệp Hoà đạt 0,8%. 

Căn cứ vào số liệu công bố, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND các cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐTTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Sử dụng số liệu hiện trạng rừng làm cơ sở để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo; xây dựng các chương trình, dự án, phương án, kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2020, căn cứ vào số liệu công bố hiện trạng diện tích rừng cần làm rõ nguyên nhân; nếu do nguyên nhân chủ quan, để xảy ra đốt, chặt phá… thì phải xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

 

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn