Năm 2021, Tuyên Quang có 17 chỉ tiêu hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra

KTNT Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra ngày 15/12.

Trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ông Sơn cho biết, năm 2021, trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành tập trung, linh hoạt, hiệu quả của UBND; sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết của các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đã tạo nên sức mạnh to lớn và đạt những kết quả quan trọng trong việc thực hiện "mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”.

Kết quả năm 2021, tỉnh có 17/20 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, RDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 47 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,8% so với năm 2020 (kế hoạch 10,2%).

 

 Toàn cảnh Kỳ họp.

 

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 5,3% so với năm 2020; sản lượng lương thực 34,8 vạn tấn; trồng 11.617 ha rừng đạt 112,2% kế hoạch (trồng mới 11.007 ha rừng tập trung, đạt 110% kế hoạch); có thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí bình quân đạt trên 15 tiêu chí/xã; lũy kế tổng số đạt là 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội 27.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 8,8% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.476 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 22,55%.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; duy trì 100% xã, phường, thị trấn giữ vững phổ cập các bậc học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các bậc học gồm: mầm non 45,4%, tiểu học 62,9%, trung học cơ sở 59,0%, trung học phổ thông 26,5% (kế hoạch mầm non 42%, tiểu học 58%, trung học cơ sở 59%, trung học phổ thông 25,8%).

Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 90%; thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 80%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 95%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) 23,2%; số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 36,1; có 8,8 bác sỹ/10.000 dân. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 23,53% (kế hoạch 17,34%).

Tạo việc làm cho 21.990 lao động, đạt 104,7% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,5%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,4% (kế hoạch tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,1%).

Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 65%; Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 98,2% và 95,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 100%; Tỷ lệ chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 95,5%.

 

 Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

 

Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,7% (kế hoạch 99,5%). Hoàn thành 223 km đường giao thông nông thôn (trong đó đường nội đồng 115 km và đường giao thông nông thôn 108 km) và 38 cầu trên đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương nội đồng 100 km. Hoàn thành việc kết nối để tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến từ cơ quan cấp tỉnh đến ủy ban nhân huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo ông Sơn, năm 2021, tỉnh có 3 chỉ tiêu ước không đạt kế hoạch gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (giá so sánh 2010) tăng 5,67% so với năm 20201 (kế hoạch 8,02%); giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 5,4% (kế hoạch tăng trên 6%);  thu hút 1.605 nghìn lượt khách du lịch, đạt 72,4% kế hoạch; doanh thu xã hội về du lịch 1.488 tỷ đồng, đạt 70,6% kế hoạch (kế hoạch thu hút 2.217,9 nghìn lượt khách du lịch; doanh thu 2.109 tỷ đồng).

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn