Phát triển cánh đồng mẫu lúa vùng trọng điểm tại huyện Phú Lộc

KTNT Huyện Phú Lộc đang tiến hành phát triển đề án “Cánh đồng mẫu vùng lúa trọng điểm và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch” để chuyển nhanh nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hiệu quả gắn với quy hoạch XD NTM.

Theo đó, tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đang tiến hành phát triển đề án “Đề án xây dựng cánh đồng mẫu vùng lúa trọng điểm và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2018-2020, định hướng 2025”. Với kỳ vọng sẽ thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất lúa tập trung, quy mô lớn và hiệu quả cao hơn, tạo được mối liên kết gắn bó giữa doanh nghiệp tiêu thụ và nông dân... đề án được đánh giá là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

 

Phát triển cánh đồng mẫu vùng lúa trọng điểm tại huyện Phú Lộc.
Phát triển cánh đồng mẫu vùng lúa trọng điểm tại huyện Phú Lộc.

 

Quy mô thực hiện với diện tích cánh đồng mẫu lúa là hơn 1.000 ha tại các địa phương Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Thủy, Lộc Trì, Vinh Mỹ và thị trấn Phú Lộc. Với nguồn kinh phí thực hiện khoảng 22 tỷ, trong đó nhà nước hỗ trợ 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ giống, vật tư, phân bón và mua máy sạ... dân đóng góp và lồng ghép các nguồn vốn khác khoảng 20 tỷ.

Các ngành chức năng, huyện Phú Lộc có diện tích gieo trồng lúa hàng năm trên 6.700 ha, năng suất lúa bình quân các năm đạt trên 60 tạ/ha, sản lượng đạt trên 38 ngàn tấn, đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn và ổn định cho người dân chuyên sản xuất lúa. Nhìn chung sản lượng lúa đều có tăng lên qua các năm, nhiều giống lúa chất lượng cao đã được đưa vào sản xuất như HN6, HT1, KH1...

Theo Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) Nguyễn Đức Phú, việc phát triển cánh đồng mẫu lúa tại địa phương diễn ra tương đối thuận lợi bởi lẽ người dân tại đây đã có kinh nghiệm trong việc sản xuất lúa nước. Ông Phú đánh giá, việc phát triển cánh đồng mẫu lúa mang lại nhiều lợi ích cho người dân trên địa bàn.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc Nguyễn Văn Thông chia sẻ, đề án sử dụng kinh phí lồng ghép từ nhiều nguồn khác nhau và sự chung tay của người dân nên bước đầu đã có những kết quả khả quan.

Tuy nhiên, nhận thức của người dân trong việc xây dựng cánh đồng mẫu lúa vẫn chưa thực sự đúng đắn, cùng với đó, sự biến động của thị trường tiêu thụ sản phẩm là hai vấn đề lớn cần được quan tâm, ông Thông đánh giá.

Chia sẻ về định hướng phát triển đề án này trong giai đoạn tiếp theo, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc khẳng định, trên địa bàn sẽ tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng của cánh đồng mẫu lúa, đặc biệt là phát triển việc sản xuất lúa cũng như nhiều loại cây trồng khác theo hướng VietGAP.

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn