TT - Huế: Xử lý tốt hơn nữa vấn đề bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản

KTNT Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu đối với các điểm nuôi trồng thủy sản khác, xã, huyện phải giám sát chặt quá trình xả thải nguồn nước ra môi trường của các hộ.

Theo đó, sáng ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương đã đi kiểm tra việc hỗ trợ về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ở 2 xã Điền Hương, Điền Lộc, huyện Phong Điền.

 

Đối với các điểm nuôi trồng thủy sản, xã, huyện phải giám sát chặt quá trình xả thải nguồn nước ra môi trường của các hộ.

Đối với các điểm nuôi trồng thủy sản, xã, huyện phải giám sát chặt quá trình xả thải nguồn nước ra môi trường của các hộ.

 

Qua đi kiểm tra thực tế tại các hộ được hỗ trợ về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó là nuôi trồng thủy sản, ông Phương cho rằng đối với những hộ dân đăng ký hỗ trợ theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã đạt các yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, những vấn đề về đảm bảo môi trường chưa được hoàn thiện. Vì vậy, các hộ cần phải thực hiện các bước tiếp theo như: đào sâu ao lắng, đưa ống dẫn nước ra vùng hồ chứa để xử lý nước thải.

Đối với các hộ nuôi tôm nằm dọc Tỉnh lộ 22 không thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất thì UBND huyện Phong Điền phải có chủ trương cho các hộ thuê đất hàng năm để được hưởng chính sách ưu đãi của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong đó, cần phát huy các mô hình nuôi tôm trên cát theo mô hình ô tròn, đây là mô hình hay, cần nhân rộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu UBND huyện Phong Điền chỉ đạo xã Điền Hương giao cho HTX Nuôi trồng thủy sản thôn Trung Đồng quản lý và xử lý vấn đề xả thải ra môi trường của các cơ sở nuôi tôm. Bên cạnh đó, các cơ sở nuôi phải đóng góp kinh phí để HTX duy trì hoạt động...

Ngoài ra, đối với các điểm nuôi trồng thủy sản khác, xã, huyện phải giám sát chặt quá trình xả thải nguồn nước ra môi trường của các hộ. Thời gian tới, huyện Phong Điền và các xã phải thông báo chi tiết cho người dân nuôi trồng thủy sản biết và thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm góp phần để người nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao và không ảnh hưởng đến môi trường.

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn