Tuyên Quang đứng đầu cả nước về diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC

KTNT Tỉnh Tuyên Quang đã mở rộng quy mô quản lý rừng bền vững tiêu chuẩn quốc tế và cấp chứng chỉ rừng (FSC) cho 25.366 ha rừng trồng, tăng 5.579 ha so với năm 2018, cao nhất cả nước. Duy trì độ che phủ của rừng trên 60%, đứng trong tốp đầu cả nước.

img_20181226214715.jpg
Cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương kiểm tra diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC tại thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật (Ảnh: Cao Huy).

 

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang, năm 2019 ngành lâm nghiệp tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững gắn với phát triển công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn; trồng rừng tập trung 11.779 ha, khai thác gỗ rừng trồng 865.509 m3 vượt kế hoạch, ổn định nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ trong tỉnh, góp phần quan trọng đạt mục tiêu tăng trưởng nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giá trị sản xuất của sản phẩm đồ gỗ, bột giấy chiếm 14% giá trị sản xuất công nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; mở rộng quy mô quản lý rừng bền vững tiêu chuẩn quốc tế và cấp chứng chỉ rừng (FSC) 25.366 ha rừng trồng, với diện tích này Tuyên Quang là tỉnh có diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC cao nhất cả nước (tăng 5.579 ha so với diện tích năm 2018).

Đặc biệt, duy trì độ che phủ của rừng của tỉnh trên 60%, đứng trong tốp đầu cả nước. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt trên 1.123 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2018.

 

 8d966cd307f1feafa7e0-1.jpg

 Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2019 của Tuyên Quang đạt trên 1.123 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2018.

 

Trong năm 2019, Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang đã sắp xếp, bố trí các Trạm Kiểm lâm, Trạm Bảo vệ và Phát triển rừng, Chốt bảo vệ rừng và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Chỉ đạo nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ lực lượng kiểm lâm, làm tốt công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm; bố trí lực lượng, duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ công tác liên ngành từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 387 vụ vi phạm, trong đó, xử lý hành chính 371 vụ, xử lý hình sự 16 vụ, giảm 142 vụ so với cùng kỳ năm 2018; thu nộp ngân sách nhà nước 2.462,1 triệu đồng.

Để phát huy thế mạnh về lâm nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao tăng năng suất, giá trị rừng trồng; phát triển lâm sản ngoài gỗ; thâm canh rừng sản xuất gỗ lớn; nâng cao giá trị sản phẩm gỗ thông qua chế biến xuất khẩu, từng bước xây dựng trung tâm chế biến gỗ lớn tại Tuyên Quang; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xem xét Đề án của tỉnh Tuyên Quang trình.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn