Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không ngừng nâng tầm phát triển

KTNT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành ngân hàng.

bhtg.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Được thành lập theo Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg, ngày 09/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ và đi vào hoạt động từ ngày 07/7/2000, BHTGVN là tổ chức duy nhất được giao làm đầu mối triển khai chính sách BHTG. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, BHTGVN đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trở thành công vụ hữu hiệu của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, hỗ trợ các tổ chức tín dụng (TCTD) gặp khó khăn, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng, từng bước tham gia vào quá trình tái cơ cấu hệ thống cácTCTD và xử lý nợ xấu.

Tính đến ngày 30/6/2021, có 1.283 tổ chức tham gia BHTG, gồm: 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô. Thời gian qua, phát huy vai trò, chức năng của mình, BHTGVN đã thực hiện chi trả chính xác, kịp thời theo quy định cho người gửi tiền tại 39 QTDND, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, tạo niềm tin cho người gửi tiền vào hệ thống các tổ chức tín dụng.

Để tiếp tục bổ sung nguồn thu cho quỹ dự phòng nghiệp vụ, BHTGVN đã tích cực đôn đốc, kịp thời giải đáp và xử lý các vướng mắc phát sinh về phí BHTG nhằm hạn chế tối đa nộp và thu thừa, thiếu phí BHTG. Tổng số phí BHTG thu được trong 6 tháng đầu năm 2021 là 4.492,8 tỷ đồng, vượt 2,58% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt 50,3% so với kế hoạch năm 2021 được NHNN giao.

Tổng nguồn vốn hoạt động của BHTGVN hiện nay là 76,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2020. Quỹ dự phòng nghiệp vụ là 70,1 nghìn tỷ đồng. Với năng lực tài chính như hiện tại, BHTGVN có đủ khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng thông qua hoạt động hỗ trợ tài chính.

Cùng với việc tăng cường năng lực tài chính, hạn mức trả tiền bảo hiểm đã được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền BHTG được công bố vào tháng 7/2020 và đang được NHNN hoàn thiện theo ý kiến tại báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Thủ tướng phê duyệt.

Theo dự thảo, số tiền được trả cho các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định tại Luật BHTG của một cá nhân tại một tổ chức tham gia BHTG tối đa là 125 triệu đồng, tăng lên đáng kể so với hạn mức 75 triệu đồng hiện tại. Có thể nói, việc điều chỉnh tăng hạn mức BHTG trong khi mức thu phí đối với các tổ chức tham gia BHTG vẫn giữ nguyên là nhân tố quan trọng góp phần củng cố niềm tin công chúng vào hệ thống tài chính - ngân hàng, giúp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô. Khi hạn mức BHTG mới được đưa vào áp dụng, tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ tăng từ 87,72% lên hơn 90% trong tổng số người gửi tiền.

Bên cạnh đó, BHTGVN đã và đang thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ BHTG như: thu phí, đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, kiểm tra, giám sát các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là đóng góp tích cực trong việc theo dõi, kiểm tra chuyên sâu, đề xuất phương án xử lý đối với các QTDND yếu kém theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017 và Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch hoạt động của BHTGVN. Vươn mình trước khó khăn, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra đối với 172/349 tổ chức tham gia BHTG, đạt 49,3% so với kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021; thực hiện kiểm tra 03/35 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2021. Đồng thời, thực hiện giám sát đối với 100% tổ chức tham gia BHTG, kịp thời đề xuất, kiến nghị với NHNN các vấn đề phát sinh, có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống.

Các tổ chức tham gia BHTG đã chấp hành tốt quy định về tính và nộp phí BHTG theo quy định của pháp luật và Quy chế, Hướng dẫn của BHTGVN về phí BHTG. Tổng số phí BHTG thu được trong 6 tháng đầu năm 2021 vượt 2,58% so với kế hoạch 6 tháng và đạt 50,3% so với kế hoạch năm 2021 được NHNN phê duyệt.

BHTGVN đã thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2021-2025 của BHTGVN và xây dựng các Quy chế quy định liên quan công tác tham gia kiểm soát đặc biệt (KSĐB) tổ chức tham gia BHTG. Đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm bắt diễn biến tình hình hoạt động của các QTDND có vấn đề, đặc biệt là các QTDND đang được KSĐB và QTDND yếu kém, báo cáo NHNN các vấn đề phát sinh. Đồng thời, BHTGVN đã chủ động xây dựng mức vốn dự phòng cho vay đặc biệt đối với TCTD được KSĐB, để chủ động nguồn lực về tài chính, sẵn sàng cho vay đặc biệt đối với TCTD được KSĐB đủ điều kiện vay vốn.

Bên cạnh đó, BHTGVN cũng tích cực phối hợp tuyên truyền chính sách BHTG tại 65 đại hội thành viên, thường niên của các QTDND; phát hành Bản tin BHTG, triển khai tuyên truyền chính sách BHTG trên các báo, tạp chí, kênh truyền hình uy tín; phối hợp với Vụ Truyền thông NHNN và các cơ quan quản lý báo chí tuyên truyền các quy định mới về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, các vấn đề cần định hướng, tư vấn cho người gửi tiền và công chúng.

Công tác thông tin tuyên truyền được tích cực triển khai theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức. BHTGVN tích cực mở rộng kênh truyền thông đến các vùng sâu, vùng xa; triển khai tuyên truyền chính sách BHTG trên các báo, tạp chí, kênh truyền hình uy tín; phối hợp với Vụ Truyền thông NHNN và các cơ quan quản lý báo chí tuyên truyền các quy định mới về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, các vấn đề cần định hướng, tư vấn cho người gửi tiền và công chúng.

Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền cũng như góp phần duy trì an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng trong thời gian tới, Lãnh đạo BHTGVN cho biết sẽ nỗ lực phát huy, đổi mới hoạt động, từng bước nâng cao vai trò, chức năng, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc sửa đổi, bổ sung Luật BHTG khi có yêu cầu; Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ngay sau khi được phê duyệt; Chủ động phối hợp, thực hiện kịp thời các nhiệm vụ để triển khai Đề án hạn mức trả tiền BHTG khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Về các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Theo dõi sát diễn biến tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 để thực hiện phân tích, giám sát và đề xuất, kiến nghị với NHNN về những vấn đề phát sinh mới có thể gây mất an toàn hệ thống TCTD; Xây dựng đa dạng các phương án triển khai công tác kiểm tra, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch kiểm tra; Thực hiện tính và thu phí BHTG theo đúng quy định, hoàn thành mục tiêu thu phí BHTG theo Kế hoạch được NHNN giao; Tăng cường nghiên cứu, đề xuất thực hiện các phương án đầu tư nguồn vốn an toàn, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh NHNN giao năm 2021; Đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo hiệu quả, hoàn thành kế hoạch hoạt truyền thông năm 2021 của BHTGVN…

 

 

P.V

Ý kiến của bạn