Đến năm 2025, Tân Yên có thêm 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên

KTNT Nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương, huyện Tân Yên (Bắc Giang) phấn đấu giai đoạn 2021- 2025, có ít nhất 20 sản phẩm OCOP mới được công nhận từ 3 sao trở lên và có ít nhất 01 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Trong đó, riêng năm 2021, Tân Yên có 8 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong đó có 4 sản phẩm đủ điều kiện dự thi đợt 1 gồm: vải sớm Phúc Hòa, vú sữa Tân Yên, nem nướng Liên Chung và măng lục trúc lâm sinh Ngọc Châu.

 

Vú sữa là một trong 8 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong năm 2021.
 

Đây là những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, chủ lực lần đầu tiên huyện Tân Yên được lựa chọn tham gia chương trình OCOP. Qua đó nhằm khẳng định giá trị của sản phẩm và là cơ hội để quảng bá, phát triển sản phẩm trên thị trường.

Để đạt được kết quả như mục tiêu đặt ra, Tân Yên đã có nhiều chính sách hỗ trợ đối với các chủ thể có sản phẩm tham gia đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên. Như: hỗ trợ 10 triệu đồng/sản phẩm đối với sản phẩm OCOP đạt 3 sao; hỗ trợ 15 triệu đồng/sản phẩm với sản phẩm OCOP đạt 4 sao và hỗ trợ 20 triệu đồng/sản phẩm đối với sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

Ngoài ra, huyện Tân Yên còn hỗ trợ 100% chi phí cho chủ thể tham gia chương trỉnh OCOP để kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng, ATTP của sản phẩm theo yêu cầu nhưng không quá 10 triệu đồng/sản phẩm; hỗ trợ 100% kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/chủ thể/lần tham gia; hỗ trợ 100% kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP, gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của huyện.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn