TP. Phủ Lý: Phấn đấu trở thành đô thị thông minh vào năm 2025

KTNT Sáng nay (27/7), Đảng bộ TP. Phủ Lý long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở cuối cùng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội. Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới là xây dựng và phát triển Phủ Lý trở thành trung tâm của khu vực về thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục; đô thị thông minh vào năm 2025.
 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020- 2025 

 

 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và nhân dân TP. Phủ Lý đã nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi 27/28 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phủ Lý lần thứ XXII đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao.
 
Nổi bật là kinh tế liên tục tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 16,9%/năm, cao hơn so với bình quân chung của tỉnh, và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra (chỉ tiêu Đại hội: 16,8%/năm). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng vượt bậc qua các năm, tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2016-2020 đạt 17,83% (vượt chỉ tiêu 2,83%); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt dự kiến ước trên 69 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015.
 
Công tác xây dựng và phát triển Thành phố được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trọng tâm là thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị. 5 năm qua thành phố Phủ Lý đã huy động được nhiều nguồn lực với tổng nguồn vốn trên 8.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại; ưu tiên hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị; tạo diện mạo mới khang trang, hiện đại, xứng tầm là đô thị Trung tâm của tỉnh; năm 2018 thành phố Phủ Lý được công nhận là đô thị loại II, vượt 2 năm so với chỉ tiêu Đại hội.
Dịch vụ - thương mại đã phát huy được vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của Phủ Lý; dần hình thành các trung tâm Thương mại – Dịch vụ cao cấp, hiện đại, nhiều loại hình dịch vụ, du lịch phát triển.
 
Nông nghiệp được đẩy mạnh phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, chú trọng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi. Phủ Lý đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch đã đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 1,83%.
 

 Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo Đại hội thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020-2025

 

Phát huy những thành tựu đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ thành phố Phủ Lý đề ra phương hướng, mục tiêu để lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền từ thành phố tới cơ sở; Tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị đi đôi với giữ vững ổn định về an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý là đô thị lõi của tỉnh Hà Nam, là trung tâm của khu vực về thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục; đô thị thông minh vào năm 2025.
 
Ba khâu đột phá để hoàn thành 19 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới được BCH Đảng bộ thành phố Phủ Lý xác định là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các cấp; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông; thương mại dịch vụ chất lượng cao; Nâng cao chất lượng đô thị, gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, 3 khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm dược Đảng bộ thành phố Phủ Lý đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị, Đảng bộ thành phố Phủ Lý cần đánh giá và phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, để có giải pháp khắc phục, và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; Thực hiện ngiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
 
Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách...
 
“Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế riêng có của Phủ Lý; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ; ưu tiên hạ tầng kết nối các phân khu chức năng và hạ tầng thương mại dịch vụ chất lượng cao; gắn với mở rộng liên kết vùng phục vụ cho phát triển du lịch, dịch vụ - thương mại; nâng cao chất lượng đô thị gắn với bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I theo hướng đô thị xanh – thông minh”, đồng chí Lê Thị Thủy nhấn mạnh.
 

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Phủ Lý khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025,

 

Đồng chí Lê Thị Thủy cũng lưu ý, cùng với phát triển kinh tế - đô thị, thành phố Phủ Lý phải chú trọng phát triển văn hóa xã hội, bảo tồn và quảng bá, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Thành phố Phủ Lý văn minh, thanh lịch”.
 
Trên tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới - Phát triển”, trong phiên khai mạc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội; đồng thời tiến hành các bước bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn