Huyện đầu tiên của Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Huyện Cát Hải là huyện đầu tiên của TP. Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

 Nông thôn mới tại xã Trân Châu, huyện Cát Hải. Ảnh: Đinh Mười
 Nông thôn mới tại xã Trân Châu, huyện Cát Hải. Ảnh: Đinh Mười
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1531/QĐ-TTg ngày 8/10/2020 công nhận huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
 
Thủ tướng giao UBND TP. Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Cát Hải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
 
Huyện Cát Hải có 12 đơn vị hành chính cấp xã (10 xã và 2 thị trấn). Trong đó 6 xã (Phù Long, Trân Châu, Xuân Đám, Việt Hải, Gia Luận, Hiền Hào) thực hiện xây dựng nông thôn mới; 2 thị trấn Cát Bà, Cát Hải và 4 xã (Đồng Bài, Nghĩa Lộ, Văn Phong, Hoàng Châu) không triển khai xây dựng nông thôn mới do nằm trong phạm vi quy hoạch xây dựng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.
 
Trong những năm qua, huyện Cát Hải đã thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động, xây dựng kế hoạch đầu tư các công trình theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
 
Huyện Cát Hải đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ NN&PTNT.
 
Năm 2016, UBND thành phố có Quyết định số 2899/QĐ-UBND công nhận 6 xã Phù Long, Trân Châu, Xuân Đám, Việt Hải, Gia Luận, Hiền Hào đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
 
 
 

Phạm Trang

Ý kiến của bạn