Khu dân cư mới kiểu mẫu là chiều sâu trong XDNTM

KTNT Sau gần 4 năm triển khai thực hiện tiêu chí 20, xây dựng vườn mẫu đã thực sự trở thành phong trào thi đua lan rộng trên toàn tỉnh, từng bước chuyển biến sâu sắc nhận thức, ý thức của người dân trong việc chỉnh trang nhà ở, xây dựng vườn mẫu, hàng rào xanh kinh tế, bảo vệ môi trường…, nâng cao  thu nhập cho người dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 5.556 vườn mẫu, trong đó có 1.300 khu dân cư NTM kiểu mẫu; trên 2.200 vườn mẫu được xây dựng có quy hoạch thiết kế vườn hộ, thu nhập bình quân đạt trên 55 triệu đồng/vườn (khoảng 270 triệu đồng/ha).

“Để đáp ứng được mục đích, yêu cầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân một cách thiết thực, trước hết phải quan tâm đầu tư phát triển ở cộng đồng thôn; XDNTM muốn bền vững, muốn đạt hiệu quả cao phải làm từ nhà, từ vườn ra cộng đồng, phải làm từ thôn đến xã. Tuy nhiên, qua thực tế, khi đánh giá các xã đạt chuẩn NTM theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia, chúng tôi thấy vẫn chưa có một mẫu hình điển hình NTM ở cấp thôn, nhất là về chiều sâu từ từng hộ gia đình đến cộng đồng dân cư, từ kinh tế đến cảnh quan, môi trường; đơn cử như hiện tượng bê tông hoá, gạch hoá cả hàng rào khiến hình ảnh truyền thống của làng quê dần mất đi; văn hóa truyền thống, kể cả văn hoá ứng xử chưa được thể hiện trong quy định đánh giá công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với suy nghĩ trăn trở đó, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã đề xuất và UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thực hiện thí điểm xây dựng 5 khu dân cư NTM kiểu mẫu ở 5 xã đại diện cho 5 vùng.

Sau khi thực hiện thí điểm, chỉ sau một thời gian ngắn, phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã “bùng lên” mạnh mẽ trên toàn tỉnh. Các khu dân cư NTM kiểu mẫu đã cho thấy sự khác biệt hoàn toàn so với các khu dân cư khác, chiều sâu là “kinh tế, cảnh quan, môi trường”. Đặc biệt, sau quá trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tình làng nghĩa xóm gắn bó bền chặt hơn, ý thức chủ động xây dựng NTM nâng cao rõ rệt.

Trong quá trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, hàng rào xanh kinh tế, nhiều địa phương còn có cách làm sáng tạo. Vì thế, đến nay, nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu đã trở thành tour du lịch về miền quê, góp phần nâng tầm giá trị của quá trình XDNTM.

 Anh Bình (ghi)

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn