Quảng Nam phấn đấu có thêm 9-10 xã đạt chuẩn NTM năm 2017

KTNT Qua hơn 6 năm triển khai, Chương trình XDNTM trên địa bàn Quảng Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2016, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM là 12,5 tiêu chí/xã, tăng 01 tiêu chí/xã so với năm 2015, có thêm 09 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 62, chiếm 30,39%; có 09 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 16 xã dưới 8 tiêu chí; thị xã Điện Bàn và huyện Phú Ninh đạt chuẩn huyện NTM năm 2015; hình thành mới và duy trì trên 200 mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Tổng nguồn vốn được huy động trong năm 2016 cho XDNTM trên toàn tỉnh đạt 2.355.492 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 1.140.637 triệu đồng, chiếm 48,4%; vốn tín dụng 1.077.020 triệu đồng, chiếm 45,7%; vốn huy động doanh nghiệp, HTX 38.554 triệu đồng, chiếm 1,6%; nhân dân đóng góp (quy ra giá trị) 99.281 triệu đồng, chiếm 4,3%.

Mô hình nuôi cá lồng bè trên sông Tam Kỳ.

Quảng Nam phấn đấu năm 2017 có thêm 9 - 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn lên 71-72 xã (35-36%); số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn tỉnh là 13 - 13,5 tiêu chí/xã.

Ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo: Năm 2017, cần tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để thực hiện Chương trình XDNTM một cách toàn diện, có chiều sâu, thực chất và bền vững; XDNTM theo hướng gắn với phát triển đô thị văn minh và XDNTM kiểu mẫu; nâng cao mức độ đạt chuẩn tất cả các tiêu chí, trọng tâm là tiêu chí thu nhập thông qua việc phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng nhanh  tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân chung sức đồng lòng, quyết tâm thi đua XDNTM để chương trình thật sự đi vào chiều sâu và phát triển bền vững.      

Hải Yến

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn