Quyết tâm xây dựng tổ chức Bảo hiểm tiền gửi vững mạnh

KTNT Bám sát kế hoạch đề ra, chủ động thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, 6 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Chủ tịch HĐQT BHTGVN Nguyễn Quang Huy mong muốn toàn hệ thống tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy tinh thần làm việc tự chủ, quyết tâm hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra của năm 2019, xây dựng tổ chức BHTG vững mạnh.

Tính đến cuối tháng 6/2019, tại Việt Nam có 1.282 tổ chức tham gia BHTG, trong đó có 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 Ngân hàng hợp tác xã, 1.182 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và 4 tổ chức tài chính vi mô. 

bhtg.jpg
Ảnh: BHTGVN

 

Triển khai hiệu quả chính sách bảo vệ người gửi tiền

6 tháng đầu năm 2019, BHTGVN đã triển khai có hiệu quả các chính sách BHTG, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần tích cực vào việc phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và bảo đảm an sinh xã hội. Các hoạt động về quản trị, điều hành, về chính sách và hỗ trợ được triển khai đồng bộ, đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG được BHTGVN thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần khẳng định vai trò, vị thế của BHTGVN và nâng cao niềm tin đối với hệ thống ngân hàng.

Tổng số phí BHTG trong 6 tháng đầu năm đạt 100% kế hoạch 6 tháng đầu năm và bằng 50% kế hoạch cả năm 2019. Theo đánh giá của BHTGVN, các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí theo quy định.

Để việc thu phí BHTG đảm bảo đúng quy định của pháp luật, BHTGVN đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp và xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh liên quan đến tính và thu phí BHTG; đồng thời thường xuyên theo dõi, phân tích biến động số dư tiền gửi được bảo hiểm của các TCTD. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, không phát sinh việc chi trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức tham gia BHTG.

Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, bổ sung nguồn thu cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN.

Cùng với tiếp tục tăng cường giám sát các tổ chức tham gia BHTG, BHTGVN phối hợp triển khai hiệu quả việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và BHTGVN trong công tác giám sát từ xa. Tích cực kiểm soát chất lượng thông tin báo cáo và hoàn thiện các mẫu biểu báo cáo số liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp tình hình thu nhận thông tin báo cáo về tiền gửi theo Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 210 đơn vị tham gia BHTG, gồm 16 ngân hàng thương mại, 193 QTDND, 01 tổ chức tài chính vi mô, đạt 46% kế hoạch cả năm 2019

Cùng với đó, BHTGVN cũng thường xuyên thông tin đến công chúng hoạt động BHTG trong nước và quốc tế, các vấn đề về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng cần định hướng, tư vấn cho người gửi tiền. Mặt khác, thực hiện tuyên truyền chính sách BHTG qua mạng lưới của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại 1.500 điểm bưu điện văn hóa xã, tạo kênh truyền thông hiệu quả, tiết tiệm chi phí. Phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, tổ chức tham gia BHTG, tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền trực tiếp đến người gửi tiền tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Bến Tre, Bạc Liêu... thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của người dân trên địa bàn.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2019, BHTGVN sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật BHTG để tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu các TCTD, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mới theo quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND và Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020 định hướng đến 2030 theo quyết định của NHNN.

Cùng với đó, BHTGVN tiếp tục tham gia tái cơ cấu các TCTD theo chỉ đạo của NHNN; Phối hợp chặt chẽ với NHNN để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Tập trung nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản quản trị điều hành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

BHTGVN cũng không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra về tiền gửi được bảo hiểm, giám sát cảnh báo rủi ro; triển khai hiệu quả Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm; Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí BHTG theo quy định; đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi bảo đảm nguyên tắc an toàn và phát triển vốn.

Ngoài ra, BHTGVN chú trọng công tác tuyên truyền chính sách BHTG nhằm nâng cao niềm tin của công chúng, đồng thời cung cấp thông tin về việc thực thi các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng một cách thận trọng, phù hợp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của dư luận đối với hoạt động của ngành ngân hàng.

Cùng với đó, BHTGVN tiếp tục thực hiện tái cấu trúc bộ máy, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý; Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với xu thế phát triển của hệ thống ngành ngân hàng Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đẩy mạnh việc vận hành và sử dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin và các ứng dụng phần mềm thuộc Dự án FSMIMS. Triển khai toàn diện hệ thống bảo đảm an toàn, bảo mật công nghệ thông tin.

Tích cực nghiên cứu, tham gia đề xuất chính sách; chủ động tham gia các hoạt động trao đổi hợp tác với các tổ chức BHTG quốc tế và các tổ chức quốc tế khác.

 

Thu Ba

Ý kiến của bạn