Thiên Cầm: Hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh

KTNT Những năm qua, Đảng ủy thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện để vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

tr3d.JPG
Đoàn thanh niên tham gia vệ sinh bãi biển Thiên Cầm.

 

Quán triệt quan điểm của Đảng “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội", những năm qua, Đảng ủy thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện để vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tạo dựng niềm tin

Đảng ủy thị trấn Thiên Cầm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó khăn như: bệnh đạo ôn trên lúa Thiên ưu 8, bão lũ, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; khủng hoảng thừa của chăn nuôi lợn dẫn đến giá cả xuống dốc và sự cố ô nhiễm môi trường biển tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cẩm Xuyên; sự giúp đỡ của các ngành, các tổ chức đoàn thể cấp huyện; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến tổ dân phố; sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, thị trấn Thiên Cầm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn, giành được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực.

Trên lĩnh vực kinh tế, xác định rõ những khó khăn, thách thức của tình hình chung, ngay từ đầu năm 2018, Ban chấp hành Đảng ủy thị trấn đã đề ra nghị quyết chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cụ thể bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết. HĐND đã đề ra nghị quyết phát triển kinh tế sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương. UBND thị trấn chủ động xây dựng đề án, kế hoạch và chương trình hành động nhằm triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế năm 2018 đạt kết quả tốt nhất.

Các lĩnh vực: Sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, tài chính - ngân sách, chương trình xây dựng và phát triển đô thị, lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp dưới sự giám sát, chỉ đạo của Đảng ủy đã hoàn thành các nhiệm vụ, gây dựng được niềm tin đối với nhân dân.

Bồi dưỡng công tác Đảng vững mạnh

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được Đảng ủy thị trấn Thiên Cầm rất quan tâm và ngày càng được nâng cao về chất lượng. Việc học tập, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc. Tuyên truyền, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước cũng như các sự kiện trọng đại, các vấn đề thời sự, nổi cộm được dư luận quan tâm.

 Đảng ủy thị trấn Thiên Cầm cũng đã tuyên truyền, tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đồng thời tập chung nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong đảng viên, nhân dân để kịp thời có định hướng tư tưởng.

Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên được quan tâm đúng mức. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời kiện toàn cán bộ các chi bộ tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 - 2020, triển khai chủ trương và tổ chức sáp nhập chi bộ, tổ dân phố Nhân Hòa, Tiến Sầm. Tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh; Đại hội thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2017 - 2022, kiện toàn bầu bổ sung chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ, chỉ đạo sáp nhập các tổ chức hội xã hội. Thống kê rà soát các đảng viên đi nước ngoài không chuyển sinh hoạt và đảng viên không chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định 76 về việc đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí cán bộ được thực hiện đúng quy định.

Công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XII được thực hiện nghiêm túc. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các chi bộ, tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm đúng quy định. Qua kiểm tra đánh giá, Đảng ủy kịp thời chấn chỉnh, chỉ ra những vấn đề cần phải khắc phục. Hướng dẫn các chi ủy, chi bộ xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Công tác vận động quần chúng, xây dựng các tổ chức đoàn thể đạt nhiều hiệu quả, đặc biệt là trong vận động nhân dân hiến đất hàng rào thực hiện chỉnh trang đô thị, phong trào dân vận khéo, xây dựng mô hình dân vận khéo được thực hiện tốt. Việc phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng nhuần nhuyễn, đem lại hiệu quả cao, nhiều nhiệm vụ được thực hiện tốt.

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động nhân dân thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, tích cực làm đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng, chuyển đổi sản xuất, phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh.

Mặc dù còn gặp những khó khăn, nhưng Đảng ủy thị Trấn Thiên Cầm đã nỗ lực vượt qua để chỉ đạo thị trấn hướng tới những mục tiêu mà lãnh đạo và nhân dân huyện Cẩm Xuyên đề ra. Trong mọi hoàn cảnh, Đảng ủy thị trấn Thiên Cầm đã thể hiện được sức mạnh đoàn kết, sự đúng đắn trong chỉ đạo, gây dựng thêm niềm tin trong lòng người dân.

 

 

 

P.V

Ý kiến của bạn